Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương

Ngày 26/04/2016, 00:54

Bé Nguyễn Đức Duy, số báo danh AD62647 lẫy rất giỏi.

Bé Nguyễn Đức Duy, sinh ngày  04/12/2015. Cháu đã lẫy rất giỏi. Các cô chú ủng hộ cháu với ạ.

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-1

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-2

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-3

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-4

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-5

Nguyễn Đức Duy - AD62647 - Mắt đen láy dễ thương-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé