Nguyễn Gia Bảo - AD20593

Ngày 03/04/2016, 12:39

Bé Nguyễn Gia Bảo, số báo danh AD20593 thích được đi chơi.

Bé Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 8/9/2014. Ở nhà con tên là Bi. Bé rất hay cười và dễ gần gũi. Bé cũng rất hiếu động.

Nguyễn Gia Bảo - AD20593-1
Bé Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 8/9/2014. 

Nguyễn Gia Bảo - AD20593-2
Ở nhà con tên là Bi. Bé rất hay cười và dễ gần gũi. Bé cũng rất hiếu động.

Nguyễn Gia Bảo - AD20593-3

Nguyễn Gia Bảo - AD20593-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác