Nguyễn Gia Huy - AD13267

Ngày 01/04/2016, 08:16

Bé Nguyễn Gia Huy, số báo danh AD13267 rất thích nhảy.

Bé Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 24/4/2015. Bé thích cười, hay nhảy lắc lư đầu theo lời bố hát.

Nguyễn Gia Huy - AD13267-1
Bé Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 24/4/2015. 

Nguyễn Gia Huy - AD13267-2
Bé thích cười, hay nhảy lắc lư đầu theo lời bố hát.

Nguyễn Gia Huy - AD13267-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác