Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu

Ngày 26/04/2016, 01:46

Bé Nguyễn Hồ Phúc Trọng, số báo danh AD38334 thích nghe nhạc.

Bé Nguyễn Hồ Phúc Trọng, sinh ngày 04/12/2015. Bé được mọi người gọi là Kubin.

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-1

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-2

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-3

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-4

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-5

Nguyễn Hồ Phúc Trọng - AD38334 - Kubin bụ bẫm đáng yếu-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé