Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động

Ngày 26/04/2016, 02:00

Bé Nguyễn Khang Hy, số báo danh AD28731 thích tắm, đi chơi.

Bé Nguyễn Khang Hy, sinh ngày 15/07/2015. Nick name của bé là tiger. Bé thích chạy nhảy, thích ca hát và hay cười.

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-1

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-2

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-3

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-4

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-5

Nguyễn Khang Hy - AD28731 - Tiger hiếu động-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác