Nguyễn Minh Thiên - AD26812 - Bé Sun hay cười

Ngày 26/04/2016, 01:37

Bé Nguyễn Minh Thiên, số báo danh AD26812 chỉ biết ăn cá thịt thôi.

Bé Nguyễn Minh Thiên, sinh ngày  25/08/2014. 

Nguyễn Minh Thiên - AD26812 - Bé Sun hay cười-1

Nguyễn Minh Thiên - AD26812 - Bé Sun hay cười-2

Nguyễn Minh Thiên - AD26812 - Bé Sun hay cười-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé