Nguyễn Nam Khánh - AD28219

Ngày 03/04/2016, 14:51

Bé Nguyễn Nam Khánh, số báo danh AD28219 rất hay cười.

Bé Nguyễn Nam Khánh, sinh ngày 6/9/2015. Ở nhà bé có tên gọi khác là Tôm thiu. Bé rất hay cười và vui chơi cùng mọi người. Con là tình yêu của cả gia đình.

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-1
Bé Nguyễn Nam Khánh, sinh ngày 6/9/2015.

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-2

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-3
Ở nhà bé có tên gọi khác là Tôm thiu.

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-4

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-5
Bé rất hay cười và vui chơi cùng mọi người. Con là tình yêu của cả gia đình.

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-6

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-7

Nguyễn Nam Khánh - AD28219-8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé