Nguyễn Nguyệt Cát - AD16282

Ngày 02/04/2016, 10:57

Bé Nguyễn Nguyệt Cát, số báo danh AD16282 thích được ba chở đi chơi.

Bé Nguyễn Nguyệt Cát, sinh ngày 31/01/2015. Bé được 1 tuổi rồi. Bé thích được ba chở đi chơi. Bé rất ngoan.

Nguyễn Nguyệt Cát - AD16282-1
Bé Nguyễn Nguyệt Cát, sinh ngày 31/01/2015.

Nguyễn Nguyệt Cát - AD16282-2
Bé được 1 tuổi rồi. Bé thích được ba chở đi chơi. Bé rất ngoan.

Nguyễn Nguyệt Cát - AD16282-3

Nguyễn Nguyệt Cát - AD16282-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé