Nguyễn Phúc An Nhiên - AD78709

Ngày 01/04/2016, 15:36

Bé Nguyễn Phúc An Nhiên, số báo danh AD78709 rất thích hát.

Bé Nguyễn Phúc An Nhiên, sinh ngày 19/9/2012. Bé An Nhiên đang là học sinh lớp mầm, bé đến lớp rất ngoan luôn được cô giáo khen, về nhà biết vâng lời ba mẹ. Bé thích tô màu và thích thời trang.

Nguyễn Phúc An Nhiên - AD78709-1
Bé Nguyễn Phúc An Nhiên, sinh ngày 19/9/2012.

Nguyễn Phúc An Nhiên - AD78709-2
 Bé An Nhiên đang là học sinh lớp mầm, bé đến lớp rất ngoan luôn được cô giáo khen, về nhà biết vâng lời ba mẹ. Bé thích tô màu và thích thời trang.

Nguyễn Phúc An Nhiên - AD78709-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác