Nguyễn Phúc Đạt - AD41092 - Coca thích nghe nhạc

Ngày 26/04/2016, 01:36

Bé Nguyễn Phúc Đạt, số báo danh AD41092 thích nghe nhạc.

Bé Nguyễn Phúc Đạt, sinh ngày 20/12/2016. Coca thích nghe nhạc và hóng chuyện.

Nguyễn Phúc Đạt - AD41092 - Coca thích nghe nhạc-1

Nguyễn Phúc Đạt - AD41092 - Coca thích nghe nhạc-2

Nguyễn Phúc Đạt - AD41092 - Coca thích nghe nhạc-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé