Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng

Ngày 25/04/2016, 12:58

Bé Nguyễn Thị Kim Ngân, số báo danh AD18416 thích ca hát, nhảy múa, đi chơi, nghịch nước.

Bé Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 28/05/2014.

Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng-1

Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng-2

Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng-3

Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng-4

Nguyễn Thị Kim Ngân - AD18416 - Cô bé tóc vàng-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác