Nguyễn Tiến Khoa - AD45769

Ngày 03/04/2016, 00:19

Bé Nguyễn Tiến Khoa, số báo danh AD45769 thích xem tàu chạy trên sông.

Bé Nguyễn Tiến Khoa, sinh ngày 23/6/2014. Tên thường gọi của bé là Bee. Bee rất thích đến trường...vì ở trường có cầu tuột.

Nguyễn Tiến Khoa - AD45769-1
Bé Nguyễn Tiến Khoa, sinh ngày 23/6/2014.

Nguyễn Tiến Khoa - AD45769-2
Tên thường gọi của bé là Bee. Bee rất thích đến trường...vì ở trường có cầu tuột.

Nguyễn Tiến Khoa - AD45769-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé