Nguyễn Trần Bảo Châu - AD83579 - Khoai Tây hay cười

Ngày 24/04/2016, 21:07

Bé Nguyễn Trần Bảo Châu, số báo danh AD83579 thích nghe nhạc Xuân Mai.

Bé Nguyễn Trần Bảo Châu, sinh ngày 08/08/2014. Tên ở nhà của bé là Khoai Tây.

Nguyễn Trần Bảo Châu - AD83579 - Khoai Tây hay cười-1

Nguyễn Trần Bảo Châu - AD83579 - Khoai Tây hay cười-2

Nguyễn Trần Bảo Châu - AD83579 - Khoai Tây hay cười-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác