Nguyễn Trần Vĩnh Khang - AD20412

Ngày 01/04/2016, 18:53

Bé Nguyễn Trần Vĩnh Khang, số báo danh AD20412 rất nghịch.

Bé Nguyễn Trần Vĩnh Khang, sinh ngày 5/2/2012. Câu cửa miệng của bé là Con Yêu mẹ nhất, yêu bố số 1, yêu anh Bờm đầu tiên.

Nguyễn Trần Vĩnh Khang - AD20412-1
Bé Nguyễn Trần Vĩnh Khang, sinh ngày 5/2/2012. 

Nguyễn Trần Vĩnh Khang - AD20412-2
Câu cửa miệng của bé là Con Yêu mẹ nhất, yêu bố số 1, yêu anh Bờm đầu tiên.

Nguyễn Trần Vĩnh Khang - AD20412-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác