Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính

Ngày 24/04/2016, 21:02

Bé Nguyễn Văn Kỳ Anh, số báo danh AD11082 thích đi chơi.

Bé Nguyễn Văn Kỳ Anh, sinh ngày 12/09/2014. Bé ở nhà gọi là Tép. Bé thích đi chơi, hay khóc ăn vạ và bắt nạt anh trai.

Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính-1

Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính-2

Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính-3

Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính-4

Nguyễn Văn Kỳ Anh - AD11082 - Bé Tép má phính-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác