Phạm Băng Băng - AD25692 - Trán cao thông minh

Ngày 25/04/2016, 17:25

Bé Phạm Băng Băng, số báo danh AD25692 thích nghe nhạc Xuân Mai.

Bé Phạm Băng Băng, sinh ngày 30/08/2014. 

Phạm Băng Băng - AD25692 - Trán cao thông minh-1

Phạm Băng Băng - AD25692 - Trán cao thông minh-2

Phạm Băng Băng - AD25692 - Trán cao thông minh-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé