Phạm Hoàng Bảo Nhi - AD11291 - Cô bé lười ăn

Ngày 26/04/2016, 14:04

Bé Phạm Hoàng Bảo Nhi, số báo danh AD11291 thích tắm.

Bé Phạm Hoàng Bảo Nhi, sinh ngày 07/09/2012. Bé năm nay được 4 tuổi. Bé lười ăn và khá bướng bỉnh.

Phạm Hoàng Bảo Nhi - AD11291 - Cô bé lười ăn-1

Phạm Hoàng Bảo Nhi - AD11291 - Cô bé lười ăn-2

Phạm Hoàng Bảo Nhi - AD11291 - Cô bé lười ăn-3

Phạm Hoàng Bảo Nhi - AD11291 - Cô bé lười ăn-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé