Phạm Hoàng Nam - AD28012

Ngày 02/04/2016, 12:00

Bé Phạm Hoàng Nam, số báo danh AD28012 thích chơi bóng.

Bé Phạm Hoàng Nam, sinh ngày 6/1/2015. Bé thích chơi bóng, rất hay cười, thích được bố cho đi chơi quanh làng bằng xe máy, thích chụp ảnh,....

Phạm Hoàng Nam - AD28012-1
Bé Phạm Hoàng Nam, sinh ngày 6/1/2015.

Phạm Hoàng Nam - AD28012-2
Bé thích chơi bóng, rất hay cười, thích được bố cho đi chơi quanh làng bằng xe máy, thích chụp ảnh,....

Phạm Hoàng Nam - AD28012-3

Phạm Hoàng Nam - AD28012-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác