Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn

Ngày 26/04/2016, 01:47

Bé Phạm Khả Hân, số báo danh AD19515 rất tình cảm.

Bé Phạm Khả Hân, sinh ngày 01/12/2014. Bé Khả Hân tên ở nhà là Họa Mi. Bé được mẹ cho đi nhà trẻ từ lúc 13 tháng tuổi. Trộm vía, Họa Mi là cô bé tình cảm, ngoan ngoãn, thích đi học và ưa khám phá.

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-1

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-2

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-3

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-4

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-5

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-6

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-7

Phạm Khả Hân - AD19515 - Họa Mi ngoan ngoãn-8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác