Phạm Lê Linh Đan - AD18182

Ngày 03/04/2016, 10:55

Bé Phạm Lê Linh Đan, số báo danh AD18182 thích xem quảng cáo,

Bé Phạm Lê Linh Đan, sinh ngày 12/06/2015. Tên thường gọi bé là Coca, Coca hay thích tìm tòi những món đồ chơi lạ nên hay bò khắp nơi để khám phá.

Phạm Lê Linh Đan - AD18182-1
Bé Phạm Lê Linh Đan, sinh ngày 12/06/2015. 

Phạm Lê Linh Đan - AD18182-2

Phạm Lê Linh Đan - AD18182-3
Tên thường gọi bé là Coca, Coca hay thích tìm tòi những món đồ chơi lạ nên hay bò khắp nơi để khám phá.

Phạm Lê Linh Đan - AD18182-4

Phạm Lê Linh Đan - AD18182-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác