Phạm Linh An - AD30205 - Bé Na thích mặc đẹp

Ngày 26/04/2016, 01:46

Bé Phạm Linh An, số báo danh AD30205 rất thích xem chị Xuân Mai hát; thích mặc quần áo đẹp và đi chơi với ba mẹ.

Bé Phạm Linh An, sinh ngày 31/03/2015. Tên ở nhà của con là Bé Na. Con rất thích mặc quần áo đẹp, đi chơi với ba mẹ; cho các em gấu ăn, ru em gấu ngủ.

Phạm Linh An - AD30205 - Bé Na thích mặc đẹp-1

Phạm Linh An - AD30205 - Bé Na thích mặc đẹp-2

Phạm Linh An - AD30205 - Bé Na thích mặc đẹp-3

Phạm Linh An - AD30205 - Bé Na thích mặc đẹp-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé