Phạm Ngọc Minh Khôi - AD63503 - Mắt cười lém lỉnh

Ngày 25/04/2016, 17:11

Bé Phạm Ngọc Minh Khôi, số báo danh AD63503 thích đi chơi cùng ba mẹ.

Bé Phạm Ngọc Minh Khôi, sinh ngày 15/07/2012.  Tên gọi yêu của con là Kiss.

Phạm Ngọc Minh Khôi - AD63503 - Mắt cười lém lỉnh-1

Phạm Ngọc Minh Khôi - AD63503 - Mắt cười lém lỉnh-2

Phạm Ngọc Minh Khôi - AD63503 - Mắt cười lém lỉnh-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé