Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340

Ngày 02/04/2016, 11:14

Bé Phạm Nguyễn Hà Nhi, số báo danh AD24340 thích đùa giỡn với mọi người.

Bé Phạm Nguyễn Hà Nhi, sinh ngày 11/12/2015. Bé rất thích được ba cho đi chơi. Mỗi khi ra ngoài chơi là bé nhìn mẹ rồi mỉm cười thích thú.

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-1
Bé Phạm Nguyễn Hà Nhi, sinh ngày 11/12/2015. Bé rất thích được ba cho đi chơi.

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-2

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-3
Mỗi khi ra ngoài chơi là bé nhìn mẹ rồi mỉm cười thích thú.

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-4

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-5

Phạm Nguyễn Hà Nhi - AD24340-6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác