Phạm Nhật Minh - AD20520 - Thiên tài đóng kịch

Ngày 25/04/2016, 16:57

Bé Phạm Nhật Minh, số báo danh AD20520 thích đi chơi, thích có đồ chơi mới và thích xem các kênh thiếu nhi.

Bé Phạm Nhật Minh, sinh ngày 29/09/2015. Bé Nhật Minh rất thích đi chơi, tính tình cáu kỉnh khó đoán. Bé là một diễn viên đóng kịch hơi giỏi. Mong mọi người ủng hộ nhé!!

Phạm Nhật Minh - AD20520 - Thiên tài đóng kịch-1

Phạm Nhật Minh - AD20520 - Thiên tài đóng kịch-2

Phạm Nhật Minh - AD20520 - Thiên tài đóng kịch-3

Phạm Nhật Minh - AD20520 - Thiên tài đóng kịch-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé