Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê

Ngày 25/04/2016, 09:21

Bé Phạm Tài Trí, số báo danh AD26161 thích được ôm ấp.

Bé Phạm Tài Trí, sinh ngày 20/09/2015. Bé hay cười, thích nơi đông người.

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-1

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-2

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-3

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-4

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-5

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-6

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-7

Phạm Tài Trí - AD26161 - Đôi mắt đen tuyền, nhìn là mê-8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác