Phạm Thành Nhân - AD21678 - Bé trai đáng yêu

Ngày 24/04/2016, 18:52

Bé Phạm Thành Nhân, số báo danh AD21678 được 2 tháng tuổi.

Bé Phạm Thành Nhân, sinh ngày 01/02/2016.

Phạm Thành Nhân - AD21678 - Bé trai đáng yêu-1

Phạm Thành Nhân - AD21678 - Bé trai đáng yêu-2

Phạm Thành Nhân - AD21678 - Bé trai đáng yêu-3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé
 

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé