Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính

Ngày 26/04/2016, 01:46

Bé Phan Tuấn Kiệt, số báo danh AD12690 thích mút tay, được ôm vào lòng và thích được bế đi chơi.

Bé Phan Tuấn Kiệt, sinh ngày 09/10/2015. Bé ở nhà tên thường gọi là bé Toni. Bé thích cạp và đưa mọi thứ vào miệng, thích giỡn với Bố, thích tìm và phá đồ đạc, có thể kéo ngã chậu cây.... Lâu lâu bé quấu hoặc ngắt Mẹ rất đau. Bé ngũ hay nằm sấp.

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-1

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-2

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-3

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-4

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-5

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-6

Phan Tuấn Kiệt - AD12690 - Bé Toni má phính-7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác