Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu

Ngày 26/04/2016, 01:35

Bé Sơn Thanh Duy, số báo danh AD10079 có biệt danh là cu Bin.

Bé Sơn Thanh Duy, sinh ngày 06/02/2016. Bé hiện được 2 tháng 8 ngày tuổi.

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-1

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-2

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-3

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-4

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-5

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-6

Sơn Thanh Duy - AD10079 - Má phính đáng yêu-7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé