Tăng Bảo Trân - AD47552

Ngày 01/04/2016, 17:23

Bé Tăng Bảo Trân, số báo danh AD47552 thích học múa, học tiếng anh và vẽ.

Bé Tăng Bảo Trân, sinh ngày 07/04/2011. Bé thần tượng công chúa Elsa và hiện tại đã có bộ sưu tập thời trang Elsa.

Tăng Bảo Trân - AD47552-1
Bé Tăng Bảo Trân, sinh ngày 07/04/2011. 

Tăng Bảo Trân - AD47552-2

Tăng Bảo Trân - AD47552-3
Bé thần tượng công chúa Elsa và hiện tại đã có bộ sưu tập thời trang Elsa.

Tăng Bảo Trân - AD47552-4

Tăng Bảo Trân - AD47552-5

Tăng Bảo Trân - AD47552-6

Tăng Bảo Trân - AD47552-7

Tăng Bảo Trân - AD47552-8

Tăng Bảo Trân - AD47552-9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác