Tòng Đăng Đạt - AD20036 - Cười duyên hai lúm đồng tiền

Ngày 26/04/2016, 01:48

Bé Tòng Đăng Đạt, số báo danh AD20036 thích tập võ, đá bóng và nghe nhạc.

Bé Tòng Đăng Đạt, sinh ngày 28/02/2014. Đăng Đạt cười duyên hai núm đồng tiền khiến Mẹ Ly lúc nào cùng thấy hạnh phúc.

Tòng Đăng Đạt - AD20036 - Cười duyên hai lúm đồng tiền-1

Tòng Đăng Đạt - AD20036 - Cười duyên hai lúm đồng tiền-2

Tòng Đăng Đạt - AD20036 - Cười duyên hai lúm đồng tiền-3

Tòng Đăng Đạt - AD20036 - Cười duyên hai lúm đồng tiền-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé