Trần Lê Anh Đức - AD59173

Ngày 03/04/2016, 17:53

Bé Trần Lê Anh Đức, số báo danh AD59173 thích đi dạo chơi và ngắm cảnh nghe chim hót.

Bé Trần Lê Anh Đức, sinh ngày 30/10/2014. Bé rất hay nói, hay cười và bắt chước người lớn rất nhanh. Bé đã nhận biết được con vật, và nghe lời cha mẹ chỉ dẫn...

Trần Lê Anh Đức - AD59173-1
Bé Trần Lê Anh Đức, sinh ngày 30/10/2014. 

Trần Lê Anh Đức - AD59173-2
Bé rất hay nói, hay cười và bắt chước người lớn rất nhanh. Bé đã nhận biết được con vật, và nghe lời cha mẹ chỉ dẫn...

Trần Lê Anh Đức - AD59173-3

Trần Lê Anh Đức - AD59173-4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé