Võ Phan Bảo Như - AD10392 - Cô bé hòa đồng

Ngày 24/04/2016, 18:57

Bé Võ Phan Bảo Như, số báo danh AD10392 thích hát, múa.

Bé Võ Phan Bảo Như, sinh ngày 23/11/2013. Bé rất hay cười, tính tình vui vẻ hòa đồng, biết vâng lời. Đặt biết rất thích được tham gia hoạt động ngoài trời và hát, múa.

Võ Phan Bảo Như - AD10392 - Cô bé hòa đồng-1

Võ Phan Bảo Như - AD10392 - Cô bé hòa đồng-2

Võ Phan Bảo Như - AD10392 - Cô bé hòa đồng-3

Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác