Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh

Ngày 26/04/2016, 00:53

Bé Vũ Đỗ Thùy Dương, số báo danh AD25808 thích vẽ tranh.

Bé Vũ Đỗ Thùy Dương, sinh ngày 07/02/2011. Bé thích nghe đọc truyện, vẽ tranh, tự mình kể chuyện cho mọi người và các bạn nghe, chông em cho bố mẹ đi làm.

Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh-1

Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh-2

Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh-3

Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh-4

Vũ Đỗ Thùy Dương - AD25808 - Bé gái thích vẽ tranh-5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác