9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói

Ngày 02/04/2016, 15:41

Có những loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể nhưng sẽ phản tác dụng nếu mẹ bầu ăn chúng khi đang đói.

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-1

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-2

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-3

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-4

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-5

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-6

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-7

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-8

9 thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối không được ăn khi đói-9

Theo Minh Phương (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác