Milo - Hơi thở của mẹ!

Ngày 22/08/2014, 23:54

Ngày ba ra đi, con thỏ thẻ "suốt đời con bên mẹ", câu nói đó cắt tim mẹ làm nhiều mảnh nên giờ đây Milo là tình yêu, là hạnh phúc, là niềm tin, là hơi thở của mẹ.

Milo - Hơi thở của mẹ!

Con tên là Nguyễn Gia Phúc, con sinh ra ngày 11/10 trong cơn bão lũ lớn năm 2009.

Milo - Hơi thở của mẹ!

Mẹ yêu Milo nhiều lắm đó!

Milo - Hơi thở của mẹ!
Milo - Hơi thở của mẹ!

Milo năm nay vào lớp lá, con ngoan, thông minh, đàn hay và rất hay cười.

Milo - Hơi thở của mẹ!

Ngày ba ra đi, con thỏ thẻ "suốt đời con bên mẹ", câu nói đó cắt tim mẹ làm nhiều mảnh nên giờ đây Milo là tình yêu, là hạnh phúc, là niềm tin, là hơi thở của mẹ.

Siêu Nhân Nhím (Ảnh: Siêu mẫu nhí)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác