Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy

Ngày 02/12/2017, 09:22

Việc theo dõi sản dịch sau sinh là vô cùng quan trọng, khẳng định mẹ có đang phục hồi sau sinh tốt hay không.

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-1

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-2

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-3

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-4

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-5

Nhìn sản dịch sau sinh nhận biết những dấu hiệu báo động mẹ đang gặp nguy-6

Theo May Lily (Dịch từ Storkmama) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác