Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh

Ngày 02/09/2016, 10:01

Cuộc sống sau sinh không màu hồng như suy nghĩ của nhiều mẹ bầu, thay vào đó là những lo toan và thay đổi về cả tâm, sinh lý.

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-1

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-2

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-3

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-4

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-5

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-6

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-7

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-8

Sửng sốt ngắm mình trong gương sau sinh-9

Theo Nhật Minh (Theo BC) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác