[Video] Quán bún riêu có tuổi gần bằng một đời người giữa lòng Sài Gòn

Ngày 12/08/2017, 09:03

Bà chủ bán bún riêu từ năm 18 tuổi, chưa khi nào ngưng, giờ bà đã gần 70 rồi!

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác