Áp dụng ngay "qui tắc 4 ấm" để bảo vệ trẻ ngày lạnh

Ngày 01/11/2017, 00:35

Trong những ngày lạnh đột ngôt trẻ dễ bị nhiễm lạnh và bị viêm phổi do vậy các mẹ phải tìm cách giữ ấm cơ thể của trẻ.

Theo Lê Trung Đức (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác