[Cười tổng hợp] Bắt chước "con nhà người ta" và cái kết

Ngày 03/11/2017, 00:16

Thực tế đã chứng minh: cần cù chưa chắc đã bù được thông minh

Theo Lê Trung Đức (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác