[Cười tổng hợp] Khi bạn chưa kịp hòa hợp với mùa đông

Ngày 01/12/2017, 13:00

Những lúc thế này bạn chỉ mong mùa hè đến thật nhanh.

Theo Lê Trung Đức (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác