Đám cưới "chạy lũ" thể hiện sức lạc quan của bà con Quảng Bình

Ngày 02/11/2016, 16:37

Dù dòng lũ có tràn về ngập hết cả con xóm nhỏ, đám cưới mùa chạy lũ vẫn diễn ra hết sức vui vẻ và nhiệt tình trong sự hân hoan, lạc quan của bà con Quảng Bình.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác