Hài Bảo Chung: Biết người biết ta (P2)

Ngày 15/01/2015, 07:06

Cùng thưởng thức tiểu phẩm hài vui nhộn của Bảo Chung và Hồng Tơ.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác