Hài Hoài Linh: Xin đừng yêu tôi

Ngày 16/06/2016, 16:53

Hoài Linh và Chí Tài đã mang đến một tiểu phẩm hài hước nhưng giàu tính nhân văn.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Hoài Linh | Video Hài | hài hoài linh | hoài linh 2016 | hoài linh chí tài | danh hài hoài linh