Hài Trấn Thành: Giấc mơ làm nghệ sĩ

Ngày 05/07/2016, 19:20

Trấn Thành hài hước giả gái với ước mơ làm nghệ sĩ.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Trấn Thành | hài trấn thành | trấn thành giả gái | trấn thành làm ca sĩ