Hài Trung Quốc: Thánh ăn cướp

Ngày 21/11/2016, 14:27

Chết cười với tên ăn cướp và cả anh chàng bị cướp này quá, đúng là thánh ăn cướp của năm đây rồi.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: hài trung quốc | hài vietsub | hài hước | hài bá đạo