Khi có một ông bạn là "ảo thuật gia", tốt nhất đừng đi gần các cô gái

Ngày 20/05/2017, 00:08

Tình huống dở khóc dở cười diễn ra khi cậu bạn ảo thuật gia lỡ... hắt xì vào điện thoại. Oan này khác nào oan Thị Kính?

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Ảo Thuật | Thư Giãn | dê gái | ảo thuật đường phố | Video ảo thuật