Những tâm sự bố gửi con gái khi con về làm dâu nhà người ta

Ngày 27/11/2017, 22:00

Dù con có thế nào chăng nữa, con vẫn sẽ mãi là con gái bé bỏng của cha.

Theo Tổng hợp (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác