[Video] Đại Nghĩa: Tôi có lấy Nhà sản xuất đâu mà đòi catse nửa tỷ...

Ngày 04/08/2017, 00:20

MC Đại Nghĩa cho rằng vấn đề thù lao nghệ sĩ là tế nhị, dễ trở thành chủ đề tranh cãi khi được công bố.

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác