[Video] Tạm hoãn khai trương phố đi bộ Bùi Viện

Ngày 15/07/2017, 09:45

Phố đi bộ Bùi Viện sẽ tạm hoãn khai trương để tiến hành công tác chuẩn bị thật chu đáo.

Theo TH (Nguồn video: Đài TH Việt Nam) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Du lịch Sài Gòn | Tin tức 24h | phố tây Bùi Viện | Phố tây tại Sài Gòn